Chémia » Chemické prvky » názvy a značky

Chémia » Chemické prvky » názvy a značky

Zdrojom kvízových otázok je periodická sústava chemických prvkov a ich názvov a značiek. Skúste priradiť k chemickému prvku správnu značku a naopak, alebo priradiť k slovenskému názvu prvku názov latinský.

Sulphur je latinský názov pre: