Dejiny » 2. svetová vojna

Dejiny » 2. svetová vojna

Druhá svetová vojna: najvýznamnejšie udalosti z druhej svetovej vojny, bitky, vodcovia, významní generáli, formovanie Európy

Kedy sa konala Operácia Seelöwe?


Pomalé načítavanie otázok ?