Informatika » Počítače » Klávesové skratky

Informatika » Počítače » Klávesové skratky

Najpoužívanejšie a najužitočnejšie klávesové skratky pre prácu s počítačom.

IT slovník online HTML tutoriál online CSS tutoriál online XML tutoriál

Klávesová skratka CTRL + TAB slúži na:


Pomalé načítavanie otázok ?