Dejiny » Pápeži

Dejiny » Pápeži

Tu nájdete otázky týkajúce sa života pápežov, ich občianskych a pápežských mien a ich funkčných období.

Pápeži sa usídlili natrvalo v Ríme od roku: