Informatika » Počítačové pojmy a výrazy

Informatika » Počítačové pojmy a výrazy

Slovník najpoužívanejších počítačových pojmov - počítačová terminológia.

IT slovník online HTML tutoriál online CSS tutoriál online XML tutoriál

Bit


Pomalé načítavanie otázok ?