Informatika » Počítačové siete » IP adresovanie

Informatika » Počítačové siete » zvoliť podkategóriu

Otázky z počítačových sietí: internet, komunikácia medzi počítačmi, počítačové siete a prenos dát medzi zariadeniami (mobily, notebooky, počítače).

IT slovník online HTML tutoriál online CSS tutoriál online XML tutoriál

Aká je adresa siete, v ktorej je zariadenie s IP adresou 192.168.1.250/26 ?