Informatika » Počítače » Prípony súborov

Informatika » Počítače » Prípony súborov

Priradenie programov a súborov s ich príponami.

IT slovník online HTML tutoriál online CSS tutoriál online XML tutoriál

Aké typy súborov majú príponu .ppt?