Dejiny » Starovek » Staroveké národy Európy

Dejiny » Starovek » Staroveké národy Európy

Aké národy žili v Európe v období staroveku? Otázky týkajúce sa Keltov, Germánov a ďaľších európskych civilizácií.

Za vlády ktorého rímskeho cisára prebehli v strednej Európe Markomanské vojny medzi Rímanmi a Germánmi ?