Dejiny » Starovek » Staroveký Rím

Dejiny » Starovek » Staroveký Rím

Tu nájdete kvízové otázky z dejín Rímskej ríše.

Čo tvorilo hranicu medzi Itáliou a Predalpskou Galiou ?