Vzdelávacie videá online

Katalóg vzdelávacích videí: vzdelávacie videá online a zadarmo z rôznych oblastí. V katalógu sa nachádzajú len slovenské a české učebné videá vhodné pri príprave na maturitu či skúšky alebo testy.

vzdelávacie videá slovenské Odborná obtiažnosť

nájdené vzdelávacie videá: 18   Popularita | Názov

vzdelavacie video

Piata zo série prednášok Ronalda Ižipa pre študentov Univerzity pre moderné Slovensko, ktorá sa pozerá vznik ECB a jej riešenie európskej finančnej a hospodárskej krízy

vzdelavacie video

Tretia zo série prednášok Ronalda Ižipa pre študentov Univerzity pre moderné Slovensko, ktorá sa venuje histórii americkej centrálnej banky v 20. storočí

vzdelavacie video

Prvá zo série prednášok Ronalda Ižipa pre študentov Univerzity pre moderné Slovensko, ktorá sa venuje krátkodobému ekonomickému cyklu

vzdelavacie video

Druhá zo série prednášok Ronalda Ižipa pre študentov Univerzity pre moderné Slovensko, ktorá sa venuje dlhodobému ekonomickému cyklu

vzdelavacie video

Štvrtá zo série prednášok Ronalda Ižipa pre študentov Univerzity pre moderné Slovensko, ktorá sa pozerá na riešene súčasnej ekonomickej krízy americkým Fedom

vzdelavacie video

Šiesta zo série prednášok Ronalda Ižipa pre študentov Univerzity pre moderné Slovensko, ktorá sa pozerá na dôležitosť produktivity pre zvyšovanie životnej úrovne

vzdelavacie video

Siedma zo série prednášok Ronalda Ižipa pre študentov Univerzity pre moderné Slovensko, ktorá sa pozerá dôvody rastu a úpadku krajín

vzdelavacie video

Posledná zo série prednášok Ronalda Ižipa pre študentov Univerzity pre moderné Slovensko, ktorá sa venuje základným parametrom sebestačnosti a konkurencieschopnosti

vzdelavacie video

Ako klásť pri analýze otázky, úvod do UML, diagram aktivít

vzdelavacie video

Manažment požiadaviek pri vývoji softvéru.

vzdelavacie video

Prípady použitia pri tvorbe softvéru.

vzdelavacie video

Problémy, ktoré sa často vyskytujú pri tvorbe softvéru.

vzdelavacie video

UML, teória modelovania softvéru, tvorba prípadov použitia

vzdelavacie video

Modelovanie sekvencií, modelovanie údajov a modelovanie stavov pri tvorbe softvéru.

vzdelavacie video

Návrh softvéru a architektúra softvéru

vzdelavacie video

Testovanie softvéru: jednotkové testovanie, integračné testovanie, akceptačné testovanie...

vzdelavacie video

Nasadzovanie softvéru, prevádzka softvéru a údržba softvéru

vzdelavacie video

Metódy tvorby softvéru, softvérové inžinierstvo.