Kaizen - celoživotné vzdelávanie

Kategórie: učenie a vzdelávanie, osobnostný rozvoj

Ak by sme hľadali jedno slovo, ktorým by sme mali opísať tento portál a jeho myšlienku, tak hlavným adeptom na tento titul je kaizen. Ide o filozofiu, podľa ktorej je potrebné neustále vylepšovať všetky oblasti svojho života - každodenná snaha o zlepšenie (sebazdokonaľovanie) vo všetkom, čo je pre nás dôležité. Teraz už asi viete, čo znamená symbol na obrázku. 

Pôvod slova kaizen možno hľadať v Japonsku. Vzniklo spojením dvoch slov: kai (zmena) a zen (dobrý). Je to filozofia postupnej a neustálej zmeny (zlepšovania sa). Všetci by sme sa mali postupne zlepšovať v oblastiach života, ktoré sú pre nás dôležité. Každý deň by sme sa mali cítiť vzdelanejší, múdrejší, odolnejší, silnejší, lepší... ako deň pred ním.

Dnes sa síce toto slovo zvykne používať aj tam, kde by sa nemuselo (napríklad v rôznych reklamných kampaniach),  no my sa pozrieme na jeho skutočnú podstatu.

Stručne o kultúre v Japonsku

Tí, ktorí poznajú japonskú kultúru, si možno všimli, aký podstatný rozdiely je u nich vo vnímaní veku človeka v porovnaní s Európou a Amerikou. Uvedieme vzorový príklad. V Japonsku sa nestáva, aby bol riaditeľom firmy mladý človek, ktorý predtým nepracoval na nižšej pozícii alebo vôbec na žiadnej pozícii v tejto firme. Taktiež nie je zvykom, že by mladší človek zarábal viac, ako jeho starší kolega. Vek a skúsenosti s ním spojené sú mimoriadne cenené. Samozrejme, že sa to nedeje samo od seba a všetci na svojom zlepšovaní tvrdo pracujú. A to je podstata postupného zdokonaľovania sa, ktorá platí vo všetkých oblastiach života.

Príklad zo života

Môžeme sa pozrieť na oblasť vitality, ktorej som sa venoval počas môjho pôsobenia ako fitnes tréner a poradca na zdravý životný štýl. Mnoho ľudí celé roky nevykazuje žiadnu pohybovú aktivitu a potom sa čudujú, že krátko po tridsiatke nevládzu vyjsť na prvé poschodie bez zadýchania. Organizmus sa nedá oklamať – prispôsobuje sa podmienkam. Keď nie sú svaly namáhané, skracujú sa a slabnú. Postupným zvyšovaním námahy sa telo prispôsobuje a zvládne stále viac. Podobne to platí aj pri vzdelávaní a ďalších oblastiach. Pravidelným tréningom sa zdokonaľujeme. Mohli by ste namietať, že profesionálni športovci končia v určitom veku, ale to sa nedá porovnávať. Športovci cítia, že už slabšie napredujú a sami nemajú záujem pokračovať (sú však aj výnimky). Napriek tomu zvyčajne neprestávajú športovať, skôr sa posúvajú na vyššiu úroveň (stávajú sa z nich napríklad tréneri).

Ako uplatniť kaizen

Oblasti, v ktorých sa dá kaizen uplatňovať, je veľa (oblasť športu bol len príklad). Lepšie povedané: neexistuje oblasť, kde by sa kaizen uplatňovať nedal. Musíme dobre zvážiť, ktoré svoje schopnosti a oblasti života chceme vylepšiť. Deň má len 1440 minút a nemôžeme sa venovať všetkému. Po určení priorít na jednotlivé aktivity sa im treba pravidelne a naplno venovať. Musíme sa v danej oblasti vzdelávať, sledovať vedúce osobnosti, dianie naokolo a najmä osvojiť si ich. Postupne budeme sami na sebe sledovať zlepšovanie a zistíme, že si môžeme naše ciele neustále zvyšovať. Každá investícia do seba sa nám v budúcnosti vráti.

Dnes sa s obľubou vyhovárame na niečo, čo nazývame talent či vrodené schopnosti. Samotný talent k úspechu nestačí. Aj keď je množstvo aspektov, ktoré určujú rýchlosť zdokonaľovania sa v jednotlivých oblastiach, len pravidelná činnosť nám umožňuje napredovať. Ďalšou častou výhovorkou je nedostatok času, ale keď je pre nás niečo dôležité, čas si určite nájdeme - napríklad zrušením aktivít, ktoré nemajú pre nás takú dôležitosť.

Celoživotné vzdelávanie v skratke

Podstatou teórie kaizen teda je, aby sme sa snažili o neustále zlepšovanie. Ten, kto sa pravidelne venuje nejakej činnosti, dosahuje lepšie výsledky (či už finančné alebo iné). Postupné zlepšovanie sa nie je možné ľubovoľne urýchliť a chce svoj čas. Treba postupovať krok po kroku (nemôžeme predsa chcieť hneď prvý deň zabehnúť maratón).  Aj jeden malý krok každý deň vedie k ohromným výsledkom v živote. 

youki 10. 10. 2013 1365
5,0 / 5 (hlasy: 8)

Diskusia k článku (0)