Čo je to prevrátená výučba a prevrátená trieda?

Kategórie: učenie a vzdelávanie, školstvo

V tomto článku si vysvetlíme myšlienku prevrátenej výučby – čo je to prevrátená výučba a prevrátená trieda. Zároveň sa pozrieme na alternatívne možnosti vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích videí, keďže ide o čoraz populárnejšiu formu vzdelávania.

Klasický štýl výučby v škole

Najskôr sa pozrime na klasický štýl výučby v typickej škole (triede):

 • učiteľ vysvetľuje učivo rozprávaním, písaním na tabuľu, prípadne diktovaním poznámok
 • žiaci učiteľa počúvajú a tvoria si poznámky, aby sa mali z čoho doma učiť a riešiť domáce úlohy

Ide o štýl výučby, kde učiteľ poskytuje informácie v škole a žiaci sa učia doma. Najväčším problémom tohto prístupu je, že učiteľ musí stále (v každej triede) rozprávať to isté učivo a neostáva mu čas na diskusiu, čím nie je efektívne využitý jeho čas a žiaci zase chodia do školy len kvôli získaniu informácií, ktoré si dokážu nájsť aj sami. Učiteľ musí prispôsobiť tempo vysvetľovania väčšine, čo je často problém, keďže niektorým stačí rýchle prebehnutie a iní potrebujú viac času na pochopenie.

Prevrátená výučba

Pri prevrátenej výučbe sa činnosti otáčajú. Prvotné informácie si žiaci spracujú doma individuálne a v škole/triede sa učiteľ venuje praktickému precvičovaniu a ujasneniu učiva. Domáca príprava prebieha naštudovaním učiva, pričom materiály na vzdelávanie im poskytne učiteľ. Môže ísť o text z kníh alebo videozáznamy (prednášky). Učiteľovi stačí materiály pripraviť raz a na vyučovaní sa zamerať na otázky študentov, nejasnosti a precvičovanie učiva. Študenti prichádzajú na stretnutie s učiteľom, aby si mohli prakticky overiť nadobudnuté vedomosti (riešenie príkladov, úloh a pod.).

Prevrátená trieda v praxi

Prevrátený spôsob učenia má podporovateľov aj odporcov. Hoci táto myšlienka nie je úplne nová, až rozšírením technológií ako sú internet a videozáznamy sa začala dostávať aj do bežných škôl. Súčasný spôsob (učiteľ rozpráva, žiaci počúvajú) je používaný už od založenia prvých škôl, kedy nebolo možné informácie inak šíriť.

Dnes je situácia úplne iná a zariadenia s pripojením k internetu (notebooky, tablety...) má skoro každý. Čiže aj prístup k materiálom na vzdelávanie. Už aj na Slovensku je niekoľko škôl (tried), ktoré túto metódu vyučovania využívajú a je na čase, aby sme moderné technológie využívali aj v tak dôležitej oblasti, akou je vzdelávanie. Prevrátená výučba možno nie je všeliek na dnešné zaostalé metódy vzdelávania, ale každý posun vpred sa počíta a čas učiteľa sa dá využiť lepšie, ako prerozprávaním textov. Ako hovorí Arthur C. Clarke:

Učiteľ, ktorý môže byť nahradený strojom, by ním mal byť nahradený.

Vzdelávacie videá v slovenčine

Nájsť slovenské vzdelávacie videá nie je také jednoduché, keďže ich je výrazne menej ako v iných, svetovo-rozšírených jazykoch. Preto sme sa rozhodli tu na webe vytvoriť katalóg videí, ktorý budeme postupne dopĺňať. V sekcii vzdelávacie videá nájdete odborné a učebné vzdelávacie videá z rôznych oblastí, ktoré sa dajú využiť v prípade, že žiaci v škole chýbali alebo aj pre bežné pozretie.

Výhody vzdelávania pomocou videí pre študenta

 • vzdelávania vlastným tempom: opätovné vypočutie nepochopených časti, preskočenie triviálnych informácií
 • pozastavenie videa (v prípade potreby zopakovania predošlého učiva alebo prestávky)
 • možnosť vzdelávania kedykoľvek (niekto sa radšej učí ráno, niekto radšej večer)
 • možnosť vzdelávania odkiaľkoľvek

Výhody vzdelávania pomocou videí pre učiteľa

 • viac času na praktické úlohy a konkrétne otázky žiakov
 • netreba rozprávať dookola stále to isté
 • učebné materiály je možné ľahko opraviť/vylepšiť a opäť poskytnúť žiakom

Prevrátená výučba – zhrnutie

Pri prevrátenej výučbe sa študenti najskôr doma oboznámia s učivom a v škole si následne ujasňujú a rozširujú vedomosti praktickými úlohami pod dohľadom učiteľa. Pri klasickej výučbe prebieha získavanie informácií v škole a praktické precvičovanie doma.

Zaujímavé zdroje o prevrátenej výučbe

 • flipped learning (článok v angličtine)
 • Prezentácia o tom, čo je to obrátená výučba - video (Slavomír Tuleja)
youki 14. 8. 2014 3530
4,5 / 5 (hlasy: 7)

Diskusia k článku (0)