Ken Robinson - školstvo a zmena vzdelávania

Kategórie: učenie a vzdelávanie, školstvo

Sir Ken Robinson je okrem iného poradca pre vzdelávanie a populárny rečník na témy vzdelávania a školstva. Vo svojich prednáškach vtipne poukazuje na nedostatky školského systému a je autorom myšlienok ako škola zabíja tvorivosť či školstvo vyžaduje revolúciu. Bližšie si predstavíme jeho tri významné prednášky na konferencii TED.

Škola zabíja kreativitu

Prednáška na tému, prečo je dôležité kreatívne myslenie a ako školské systémy potláčajú kreatívne myslenie žiakov (pozn. ide o najpopulárnejšie video podľa počtu videní). Hlavné myšlienky prednášky o vzdelávaní:

 • tvorivosť je rovnako dôležitá ako gramotnosť
 • deti majú mimoriadne schopnosti inovovať, ale my (rodičia, učitelia) ich talentom mrháme
 • väčšina detí stratí schopnosť kreativity pred tým, ako dospeje, lebo sa vplyvom okolia začnú báť omylov a ak nie sme pripravení mýliť sa, nikdy neprídeme s ničím originálnym
 • je potrebné prehodnotiť spôsob, akým učíme naše deti

Dátum prednášky: Február 2006

Revolúcia školstva formou personalizácie vzdelávania

V druhej prednáška Sir Ken Robinson predstavuje myšlienku zmeny školského systému – odklon od klasickej výučby smerom k personalizovanej výučbe, kde by sa viac pozeralo na potreby detí a študentov v porovnaní s tradičným pohľadom na diplomy zo škôl:

 • ľudia v sebe nehľadajú talent dostatočne intenzívne (mnohí si myslia, že nie sú v ničom dosť dobrí)
 • veľa ľudí nebaví to, čo robia, ale nič s tým nerobia a dokonca sa s tým radšej zmieria – na vine je vzdelanie a tlak okolia vzdelávať sa
 • vzdelanie síce zažíva evolúciu, ale potrebujeme skôr revolúciu vo vzdelávaní
 • záver: každý by mal študovať a venovať sa tomu, na čo ho napĺňa

Dátum prednášky: Február 2010

Ako uniknúť zo vzdelávacieho údolia smrti

Tretia prednáška sa zaoberá myšlienkami, ako môžeme uniknúť zo vzdelávacie údolia smrti a lepšie vzdelávať naše deti:

 • vzdelávanie je o učení, podstatou vzdelávania je podnietiť ľudí učiť sa
 • rola učiteľa je v zjednodušení procesu učenia
 • testovanie a skúšanie je pri vzdelávaní dôležité, ale nemá byť dominantné (má slúžiť na diagnostiku ako pomocný prvok vzdelávania)

Dátum prednášky: Apríl 2013

youki 24. 4. 2017 1362
4,0 / 5 (hlasy: 6)

Diskusia k článku (0)