179   Rímsky nápis na hradnej skale v Trenčíne

uzatvorenie mieru s Germánmi

846   ustanovenie Rastislava za moravské knieža

846   zosadenie Mojmíra I. Frankami

846   Svätopluk sa stal nitrianske knieža

863   príchod sv. Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu

868   staroslovienčina sa stala liturgický jazyk

pápež Hadrián II. schválil staroslovenčinu ako tolerovaný liturgický jazyk v západnej cirkvi.

896   rozbroje medzi Svätoplukovými synmi

Nezhody v spojení s útokmi zo strany Bavorov, Čechov a starých Maďarov viedli k rozvratu a zániku Veľkomoravskej ríše.

907   zánik Veľkomoravskej ríše

1110   kráľ Koloman zrušil Nitrianske kniežatstvo

1222   zlatá bula vydaná kráľom Ondrejom II.

1238   Trnava sa stala prvým slobodným kráľovským mestom (kráľ Belo IV.)

1278   Nástup Habsburgovcov v stredoeurópskom priestore.

Na Moravskom poli pri obci Suché Kruty (Dürnkrut) porazil Rudolf I. Habsburský českého kráľa Přemysla Otakara I.

1307   Karol I. Róbert z Anjou - nástup na uhorský trón

1514   roľnícke povstanie v Uhorsku

1536   Bratislava sa stala hlavným mestom Uhorského kráľovstva

v dôsledku tureckej hrozby a okupácie južných území Uhorska Turkami, toto postavenie si udržala až do roku 1780

1563   Bratislava sa stala korunovačným mestom

1785   zrušenie nevoľníctva na Slovensku

cisár Jozef II. zrušil nevoľníctvo v Uhorskom kráľovstve

1787   kodifikácia prvej spisovnej slovenčiny (bernolákovčina)

1787   Slovenský jazyk - bernolákovčina

ustanovenie bernolákovčiny ako celonárodného spisovného jazyka na základe kultúrnej západoslovenčiny

1792   založenie Slovenského učeného tovarišstva

1793   prvý turistický výstup na vrchol Lomnického štítu

1830   Bratislava skončila ako korunovačné mesto

24. 04. 1836   uskutočnil sa pamätný výlet štúrovcov na Devínsky hrad

1843   kodifikácia spisovnej slovenčiny (Ľudovít Štúr)

1848   Slovanský zjazd

19. 09. 1848   Vypuknutie prvého Slovenského povstania

vyhlásenie Slovenskej Národnej Rady a jej zasadanie v dome pani Kolényovej v Myjave

1851   začiatok obdobia Bachovho absolutizmu

1851   schôdza predstaviteľov Bernolákovcov a Štúrovcov v Bratislave

dohodli sa na jednotnej podobe spisovnej slovenčiny

1859   koniec obdobia Bachovho absolutizmu

1874   zatvorenie troch slovenských gymnázií maďarskou vládou

18. 11. 1891   začala prevádzka konskej železnice v Košiciach

07. 07. 1893   Parná električka v Košiciach

1895   Národnostný kongres v Budapešti

v Budapešti sa stretli zástupcovia Slovákov, Rumunov a Srbov na tzv. Národnostnom kongrese, na ktorom sa dohodli na spoločnom postupe proti maďarizácii

1895   zriadené najstaršie chránené územia na Slovensku

Šalková a Ponická dúbrava

25. 08. 1895   začiatok premávky električiek na Slovensku

otvorením prvej linky v Bratislave

1905   prvý pokus o založenie Slovenskej ľudovej strany

(Ferdiš Juriga, Florián Tománek)

1905   založenie Slovenskej sociálnodemokratickej strany

27. 10. 1907   streľba maďarských žandárov v Černovej

27. 06. 1919   zákon o založení univerzity v Bratislave

česko-slovenský parlament schválil zákon o založení univerzity v Bratislave (od 11. novembra 1919 Univerzita Komenského)

30. 03. 1920   česko-slovenská vlajka

Vznikla česko-slovenská vlajka

15. 02. 1921   prvé československé sčítanie ľudu

14. 05. 1921   ustanovujúci zjazd KSČ

18. 05. 1923   Československo spustilo pravidelné rozhlasové vysielanie

V ČSR začalo pravidelné rozhlasové vysielanie. Československo sa tak stalo po Spojenom kráľovstve (BBC) druhým štátom v Európe s pravidelným rozhlasovým programom.

10. 05. 1927   MHD v Bratislave

Začala premávať mestská autobusová doprava v Bratislave

25. 06. 1937   Štátna vysoká škola technická Dr. Milana Rastislava Štefánika

Zriadená Štátna vysoká škola technická Dr. Milana Rastislava Štefánika v Košiciach

13. 03. 1939   Adolf Hitler pozval Jozefa Tisa do Berlína

Adolf Hitler pozval Jozefa Tisa do Berlína, kde ho vyzval na vyhlásenie nezávislosti Slovenskej republiky, v opačnom prípade by slovenské územie bolo rozdelené medzi Maďarskom a Poľskom

21. 07. 1939   Prvá slovenská republika (vznik)

1940   Prvý dekrét prezidenta Beneša

28. 07. 1940   stretnutie Jozefa Tisa a Adolfa Hitlera

V Salzburgu sa konali rozhovory medzi Jozefom Tisom a Adolfom Hitlerom: Tisovi bol nanútený predseda vlády Vojtech Tuka aj na post ministra zahraničných vecí a Alexander Mach na post ministra vnútra.

14. 12. 1940   Prvá verejná umelá ľadová plocha v Bratislave

na mieste dnešného zimného štadióna Ondreja Nepelu

09. 09. 1941   Židovský kódex prijatý na Slovensku

Slovenská vláda prijala nariadenie o právnom postavení židov (Židovský kódex). Prezident Jozef Tiso si vynútil do kódexu ustanovenie o výnimkách, ale sám ho odmietol podpísať.

25. 03. 1942   deportácie židovského obyvateľstva z územia Slovenska

Na základe Židovského kódexu začali zo Slovenska deportácie židovského obyvateľstva.

02. 07. 1942   zriadenie Slovenskej akadémie vied

V roku 1953 bola transformovaná do socialistickej Slovenskej akadémie vied

20. 01. 1946   Strana práce - vznik

V Bratislave sa konala celoslovenská konferencia, na ktorej vznikla Strana práce, združujúca tých sociálnych demokratov, ktorí nesúhlasili so zjednotením s KSS

26. 05. 1946   voľby do národného zhromaždenia

Voľby na Slovensku výrazne vyhrala Demokratická strana, avšak celoštátne vyhrali komunisti. Posledné slobodné parlamentné voľby pred nástupom komunizmu, Demokratická strana získala 62 % hlasov, kým Komunistická strana iba 30,37 %

20. 02. 1948   časopis Slovenka - vznik

Začala vychádzať Slovenka, obrázkový týždenník Slovenského zväzu žien

25. 02. 1948   nastolenie diktatúry proletariátu v ČSR

Po vládnej kríze bola vymenovaná nová vláda Klementa Gottwalda s komunistami a komunistom prijateľnými členmi, čo znamenalo štátny prevrat v Česko-Slovensku

25. 02. 1948   prevzatie moci v ČSR komunistami

09. 04. 1960   Československá socialistická republika

Národné zhromaždenie schválilo novú česko-slovenskú ústavu a názov štátu Československá socialistická republika