01. 12. 1970   Sčítanie ľudu v Československu

V Československu prebehlo sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Ku dňu sčítania žilo v ČSSR 14 344 987 obyvateľov, z toho 9 807 697 v Česku a 4 537 290 na Slovensku

01. 11. 1980   Sčítanie ľudu v Česko-Slovensku

V Československu sa uskutočnilo sčítanie ľudu. Na území Česko-Slovenska k tomuto dátumu žilo 15 276 799 obyvateľov, z toho v Česku 10 288 946 a na Slovensku 4 987 853