Informatika » Počítačové siete » Sieťové zariadenia

Informatika » Počítačové siete » Sieťové zariadenia

Kvízy z oblastí sieťových zariadení: počítače, počítačové siete, router, switch, modem, hub, repeater, opakovač ... Rôzne otázky z problemtiky počítačových sietí, prepojenia počítačov a pod.

IT slovník online HTML tutoriál online CSS tutoriál online XML tutoriál

Ktoré sieťové zariadenie nemá IP adresu?


Pomalé načítavanie otázok ?