Vzdelávacie videá online - Chémia

Katalóg vzdelávacích videí: vzdelávacie videá online a zadarmo z rôznych oblastí. V katalógu sa nachádzajú len slovenské a české učebné videá vhodné pri príprave na maturitu či skúšky alebo testy.

vzdelávacie videá Chémia

nájdené vzdelávacie videá: 15   Popularita | Názov

vzdelavacie video

Drogy a návykové látky: alkohol, kofeín ... Tému "Drogy a návykové látky" spracovala Táňa Sebechlebská z Katedry fyzikálnej a teoretickej chémie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Téma je súčasťou osnov pre tretí ročník stredných škôl.

vzdelavacie video

Tému "Nukleové kyseliny" spracovala Anna Kamlárová z Ústavu experimentálnej medicíny LF UPJŠ. Téma je súčasťou osnov pre 3. ročník stredných škôl.

vzdelavacie video

Tému "Výpočty z chemických rovníc vs. film Marťan" spracovala Táňa Sebechlebská z Katedry fyzikálnej a teoretickej chémie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Téma je súčasťou osnov pre prvý ročník stredných škôl.

vzdelavacie video

Tému "Ovplyvňovanie rýchlosti chemickej reakcie" spracovali Veronika Trembošová a Erik Šimon z Ústavu materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied. Téma je súčasťou osnov pre siedmy ročník základných škôl.

vzdelavacie video

Tému "Alkány" spracoval Erik Šimon z Ústavu materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied. Téma je súčasťou osnov pre tretí ročník stredných škôl.

vzdelavacie video

Tému "Úvod do organickej chémie" spracoval Michal Chrappa z Univerzity Karlovej v Prahe. Téma je súčasťou osnov pre druhý ročník stredných škôl.

vzdelavacie video

Tému "Chemické reakcie a chemické rovnice" spracovala Lenka Kramarová z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Téma je súčasťou osnov pre prvý ročník stredných škôl.

vzdelavacie video

Tému "Organická chémia - halogénderiváty" spracovala Táňa Sebechlebská z Katedry fyzikálnej a teoretickej chémie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Téma je súčasťou osnov pre druhý ročník stredných škôl.

vzdelavacie video

Tému "Dusíkaté deriváty uhľovodíkov" spracovala Lenka Kramarová z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Téma je súčasťou osnov pre druhý ročník stredných škôl.

vzdelavacie video

Tému "Kyseliny, zásady, pH" spracovala Táňa Sebechlebská z Katedry fyzikálnej a teoretickej chémie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Téma je súčasťou osnov pre siedmy ročník základných škôl.

vzdelavacie video

Tému "Vitamíny" spracovala Jana Lomenová z Centra experimentálnej medicíny SAV. Téma je súčasťou osnov pre deviaty ročník základných škôl.

vzdelavacie video

Tému "Zloženie vzduchu a znečistenie" spracovala Táňa Sebechlebská z Katedry fyzikálnej a teoretickej chémie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Téma je súčasťou osnov pre druhý stupeň základných škôl.

vzdelavacie video

Tému "Alkény a alkíny" spracovala Dominika Bezdeková z Prírodovedeckej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. Téma je súčasťou osnov pre druhý ročník stredných škôl.

vzdelavacie video

Tému "Tuky" spracovala Táňa Sebechlebská z Katedry fyzikálnej a teoretickej chémie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Téma je súčasťou osnov pre druhý stupeň základných škôl.

vzdelavacie video

Tému "Enzýmy" spracovala Táňa Sebechlebská z Katedry fyzikálnej a teoretickej chémie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Téma je súčasťou osnov pre druhý stupeň základných škôl.