Vzdelávacie videá online - Marketing

Katalóg vzdelávacích videí: vzdelávacie videá online a zadarmo z rôznych oblastí. V katalógu sa nachádzajú len slovenské a české učebné videá vhodné pri príprave na maturitu či skúšky alebo testy.

vzdelávacie videá Marketing

nájdené vzdelávacie videá: 35   Popularita | Názov

vzdelavacie video

PPC reklama na Google, príklady reklám v spojení s osobnosťou (dovolenka v Chorvátsku, počítače, televízia)

vzdelavacie video

Nakupovanie vo výlohe, Kate Spade Saturday

vzdelavacie video

Obhajovacia reklama (reklama proti AIDS), reklama s osobnosťou (Jaromír Jágr), porovnávacia reklama (reklama na Pepsi)

vzdelavacie video

Výhody mobilného marketingu, nástroje, Cell broadcasting, štatistiky

vzdelavacie video

Interný marketing, Google, Larry Page, Sergey Brin

vzdelavacie video

Toto úvodné video má za cieľ pobaviť a súčasne ukázať, ako môžu vyučujúci zabíjať motiváciu študentov k štúdiu

vzdelavacie video

Prečo sa nemá učiť definícia, Philip Kotler, Henry Assaela, Jay Conrad Levinson, kampaň Nemyslíš, zaplatíš

vzdelavacie video

Podstata komunikácie, prenos zdelenia, Norbert Wiener, Claud Shannon, Alexander Graham Bell, schéma komunikácie

vzdelavacie video

Norbert Wiener, spätná väzba (korisť a dravec, oči človeka, zameriavací systém, Facebook)

vzdelavacie video

Palo Alto, tvrdenie "nejde nekomunikovať", Logo Google, Robert Maudsley

vzdelavacie video

Komunikačný proces, schéma komunikácie (kódovanie, prenos, dekódovanie), reklama od spoločnosti Nike

vzdelavacie video

Podstata Guerilla marketingu, vznik názvu Guerilla, trocha histórie, príklad

vzdelavacie video

Ukážky Guerilla marketingu - Nike, McDonald, Volkswagen, Coca-cola a ešte raz Volkswagen

vzdelavacie video

Presadzovanie myšlienky pomocou guerilla marketingu, bábika Barbie, panáčik J.I.Joe, skupina ARK, organizácie BLO (Barbie Liberation Organization)

vzdelavacie video

Transakčný marketing, základná charakteristika, výrobná, výrobkový a predajný transakčný marketing

vzdelavacie video

Marketingová koncepcia, zákaznícka segmentácia, porovnanie transakčného marketingu a marketingové koncepcie, Kedy hovoriť o marketingu

vzdelavacie video

Vzťahový marketing, Customer relationship management (CRM, riadenie vzťahu so zákazníkmi), vysoké školy a CRM

vzdelavacie video

Princíp deravého vedra, úspešné CRM, verní zákazníci, neverní zákazníci

vzdelavacie video

Holistický marketing, Holizmus, celok nie je len súhrn jednotlivých častí, štruktúra systému, Edeka a supermarket pre dôchodcov

vzdelavacie video

Definícia product placementu, znaky product placementu, ukážka E.T. Mimozemšťan

vzdelavacie video

Product placement, James Bond, Vodka Smirnoff, Aston Martin, Omega, Heineken

vzdelavacie video

História reklamy, význam slova reklama, reklamní sprostredkovatelia

vzdelavacie video

Základné druhy reklamy - informačná, presvedčovacia, pripomienková, životný cyklus produktu, fázy - zavedenie, rast, zralosť, pokles, ukážky reklám

vzdelavacie video

Zakázané reklamy - Fidorka, jazykové kurzy, Hyunday a vodné páry

vzdelavacie video

Zákon o reguláciu reklamy, alkohol a Sagvan Tofi, príklady zakázaných reklám - cukríky a sex, kondómy, Ikea

vzdelavacie video

Osobnosť, definícia osobnosti, príklady vplyvu osobnosti na slogany (poisťovne, automobily, luxus, ekospace)

vzdelavacie video

Rozdiely medzi jednotlivcami (riskovanie, neriskovanie), osobnosť je pevná (premýšľanie, nepremýšľanie), pohľad jednotlivca, pohľad spoločnosti

vzdelavacie video

Podstata podprahovej reklamy (vedomie, nevedomie), podprahová reklama vo filme Picnic

vzdelavacie video

Prof. Nilli Lavie (University College London), experiment s 50 dobrovoľníkmi, tvorba sloganov na základe výsledku experimentu

vzdelavacie video

Led Zeppelin (1982), obvinenie zo satanistických výrokov v piesni