Vzdelávacie videá online - Prvá pomoc: poskytovanie prvej pomoci

Katalóg vzdelávacích videí: vzdelávacie videá online a zadarmo z rôznych oblastí. V katalógu sa nachádzajú len slovenské a české učebné videá vhodné pri príprave na maturitu či skúšky alebo testy.

vzdelávacie videá Prvá pomoc

nájdené vzdelávacie videá: 17   Popularita | Názov

vzdelavacie video

Naučte sa poskytnúť prvú pomoc: KPR: Kardiopulmonálna resuscitácia

vzdelavacie video

Naučte sa poskytnúť prvú pomoc: bezvedomie

vzdelavacie video

Naučte sa poskytnúť prvú pomoc: akútny infarkt myokardu

vzdelavacie video

Naučte sa poskytnúť prvú pomoc: KPR pre deti

vzdelavacie video

Naučte sa poskytnúť prvú pomoc: dusenie

vzdelavacie video

Naučte sa poskytnúť prvú pomoc: cievna mozgová príhoda

vzdelavacie video

Naučte sa poskytnúť prvú pomoc: šok

vzdelavacie video

Naučte sa poskytnúť prvú pomoc: epilepsia

vzdelavacie video

Naučte sa poskytnúť prvú pomoc: dusenie a KPR pre tehotné

vzdelavacie video

Naučte sa poskytnúť prvú pomoc: dusenie cudzím telesom

vzdelavacie video

Naučte sa poskytnúť prvú pomoc: volanie záchranky

vzdelavacie video

Naučte sa poskytnúť prvú pomoc: sliny

vzdelavacie video

Naučte sa poskytnúť prvú pomoc: rautekov manéver (hmat)

vzdelavacie video

Naučte sa poskytnúť prvú pomoc: kŕče z horúčky

vzdelavacie video

Naučte sa, ako poskytnúť prvú pomoc človeku s hypoglykémiou.

vzdelavacie video

Naučte sa poskytnúť prvú pomoc: prilba

vzdelavacie video

Naučte sa poskytnúť prvú pomoc: otrava oxidom uhoľnatým (CO)