Ako sa učiť keď nemám čas

Kategórie: učenie a vzdelávanie

Tiež sa vám zdá, že nemáte čas na učenie a štúdium. Nedokážete zvládať všetky aktivity ako učenie, trávenie času s kamarátmi, chodenie na tréningy či oddych? Jediné, čo potrebujete, je naučiť sa plánovať čas, aby ste ho vedeli čo najlepšie využiť. Je potrebné stať sa manažérom svojich činností.

Aj keď je slovné spojenie plánovanie času veľmi populárne, ide o nezmysel (alebo metaforu?). Čas sa naplánovať nedá, lebo plynie bez nášho ovplyvnenia. Každý deň má 86400 sekúnd bez ohľadu na to, čo budeme robiť a to platí pre všetkých rovnako. Keď hovoríme o organizácii času, myslíme tým organizáciu našich činností, ktoré v danom čase robíme. A to je úloha pre manažéra. Ako teda využiť manažérske schopnosti pri učení:

  • plánujte (napr.  každý večer pred spaním venujte pár minút naplánovaniu ďalšieho dňa, raz týždenne si spravte približný plán týždňa, raz mesačne orientačný plán na mesiac...)
  • na každý deň si naplánujte priestor aj pre učenie, aj pre voľný čas
  • zapíšte si všetky úlohy, ktoré je potrebné riešiť (napr. do kalendára)
  • zapíšte si termíny skúšok, prezentácií, referátov, písomiek... a rezervujte si dopredu potrebný čas na ich prípravu
  • stanovte každej úlohe prioritu od najdôležitejších po najmenej dôležitú
  • zohľadňujte biorytmus: kedy sa vám najlepšie učí, kedy ste najmenej unavení, kedy potrebujete ísť spať, ...

Dobrý manažér si dokáže spoľahlivo organizovať svoje úlohy. Ak máte pocit, že ste nič nespravili, zapisujte si aj aktivity, ktoré robíte. Nižšie uvádzam niekoľko praktických spôsobov, ako zaznamenávať činnosti:

Plánovanie dňa - koláčový graf: umožní prehľadne znázorniť činnosti a ich čas, ktorý nám z dňa ukrajujú.

Rozvrh (tabuľka)

Na zaznamenávanie a plánovanie času máme dnes veľa možností. Mnohí preferujú papier a pero, avšak môžeme použiť aj moderné nástroje ako trhací kalendár :) alebo kalendár v mobile, ktorý dokáže činnosti pripomínať a nespornou výhodou je aj jeho synchronizácia (napr. aplikácia google kalendár).

Tipy pre plánovanie štúdia

tansy 11. 4. 2017 1947
5,0 / 5 (hlasy: 7)

Diskusia k článku (0)