farba poľovnícka zelená (Hunter green) [#355e3b]

Slovenský názov farbypoľovnícka zelená
Anglický názov farbyHunter green
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#355e3b
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(53, 94, 59)
RGB (percentuálne)21%, 37%, 23%
CMYK kód farby111, 0, 95, 161
CMYK (percentuálne)44%, 0%, 37%, 63%,
HSL kód farby128.8°, 27.9%, 28.8%
HSV kód farby128.8°, 43.6%, 36.9%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: poľovnícka zelená Hunter green. Ako vyzerá poľovnícka zelená farba?

RGB kód farby je: #355e3b v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 20.8% červenej, 36.9% zelenej a 23.1% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 43.5% azúrovej, 0% magenty, 37.3% žltej zložky a 63.1% čiernej zložky.

RGB zložky farby #355e3b

Červená
(R)
21 %
Zelená
(G)
37 %
Modrá
(B)
23 %

CMYK zložky farby (111, 0, 95, 161)

Azúrová (Cyan)
(C)
43.5 %
Purpurová (Magenta)
(M)
0 %
Žltá (Yellow)
(Y)
37.3 %
Čierna (Black)
(K)
63.1 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#caa1c4
inverzná farba
#ca5e3b inverzná červená zložka
#35a13b inverzná zelená zložka
#355ec4 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba poľovnícka zelená pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe poľovnícka zelená

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)