farba (Horsetail (Tokusa-iro)) [#3d5d42]

Slovenský názov farbyneznámy
Anglický názov farbyHorsetail (Tokusa-iro)
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#3d5d42
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(61, 93, 66)
RGB (percentuálne)24%, 36%, 26%
CMYK kód farby88, 0, 74, 162
CMYK (percentuálne)35%, 0%, 29%, 64%,
HSL kód farby129.4°, 20.8%, 30.2%
HSV kód farby129.4°, 34.4%, 36.5%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: Horsetail (Tokusa-iro). Ako vyzerá farba?

RGB kód farby je: #3d5d42 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 23.9% červenej, 36.5% zelenej a 25.9% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 34.5% azúrovej, 0% magenty, 29% žltej zložky a 63.5% čiernej zložky.

RGB zložky farby #3d5d42

Červená
(R)
24 %
Zelená
(G)
36 %
Modrá
(B)
26 %

CMYK zložky farby (88, 0, 74, 162)

Azúrová (Cyan)
(C)
34.5 %
Purpurová (Magenta)
(M)
0 %
Žltá (Yellow)
(Y)
29 %
Čierna (Black)
(K)
63.5 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#c2a2bd
inverzná farba
#c25d42 inverzná červená zložka
#3da242 inverzná zelená zložka
#3d5dbd inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba Horsetail (Tokusa-iro) pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe Horsetail (Tokusa-iro)

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)