farba Bambusový vrbový sador (Sooty willow bamboo (Yanagisusutake)) [#4d4b3a]

Slovenský názov farbyBambusový vrbový sador
Anglický názov farbySooty willow bamboo (Yanagisusutake)
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#4d4b3a
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(77, 75, 58)
RGB (percentuálne)30%, 29%, 23%
CMYK kód farby0, 7, 63, 178
CMYK (percentuálne)0%, 3%, 25%, 70%,
HSL kód farby53.7°, 14.1%, 26.5%
HSV kód farby53.7°, 24.7%, 30.2%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: Bambusový vrbový sador Sooty willow bamboo (Yanagisusutake). Ako vyzerá Bambusový vrbový sador farba?

RGB kód farby je: #4d4b3a v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 30.2% červenej, 29.4% zelenej a 22.7% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 0% azúrovej, 0% magenty, 24.7% žltej zložky a 69.8% čiernej zložky.

RGB zložky farby #4d4b3a

Červená
(R)
30 %
Zelená
(G)
29 %
Modrá
(B)
23 %

CMYK zložky farby (0, 7, 63, 178)

Azúrová (Cyan)
(C)
0 %
Purpurová (Magenta)
(M)
2.7 %
Žltá (Yellow)
(Y)
24.7 %
Čierna (Black)
(K)
69.8 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#b2b4c5
inverzná farba
#b24b3a inverzná červená zložka
#4db43a inverzná zelená zložka
#4d4bc5 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba Bambusový vrbový sador pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe Bambusový vrbový sador

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)