farba (Rifle green) [#444c38]

Slovenský názov farbyneznámy
Anglický názov farbyRifle green
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#444c38
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(68, 76, 56)
RGB (percentuálne)27%, 30%, 22%
CMYK kód farby27, 0, 67, 179
CMYK (percentuálne)11%, 0%, 26%, 70%,
HSL kód farby84°, 15.2%, 25.9%
HSV kód farby84°, 26.3%, 29.8%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: Rifle green. Ako vyzerá farba?

RGB kód farby je: #444c38 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 26.7% červenej, 29.8% zelenej a 22% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 10.6% azúrovej, 0% magenty, 26.3% žltej zložky a 70.2% čiernej zložky.

RGB zložky farby #444c38

Červená
(R)
27 %
Zelená
(G)
30 %
Modrá
(B)
22 %

CMYK zložky farby (27, 0, 67, 179)

Azúrová (Cyan)
(C)
10.6 %
Purpurová (Magenta)
(M)
0 %
Žltá (Yellow)
(Y)
26.3 %
Čierna (Black)
(K)
70.2 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#bbb3c7
inverzná farba
#bb4c38 inverzná červená zložka
#44b338 inverzná zelená zložka
#444cc7 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba Rifle green pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe Rifle green

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)