farba hodvábna krepová hnedá (Silk crepe brown (Omeshicha)) [#354e4b]

Slovenský názov farbyhodvábna krepová hnedá
Anglický názov farbySilk crepe brown (Omeshicha)
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#354e4b
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(53, 78, 75)
RGB (percentuálne)21%, 31%, 29%
CMYK kód farby82, 0, 10, 177
CMYK (percentuálne)32%, 0%, 4%, 69%,
HSL kód farby172.8°, 19.1%, 25.7%
HSV kód farby172.8°, 32.1%, 30.6%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: hodvábna krepová hnedá Silk crepe brown (Omeshicha). Ako vyzerá hodvábna krepová hnedá farba?

RGB kód farby je: #354e4b v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 20.8% červenej, 30.6% zelenej a 29.4% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 32.2% azúrovej, 0% magenty, 3.9% žltej zložky a 69.4% čiernej zložky.

RGB zložky farby #354e4b

Červená
(R)
21 %
Zelená
(G)
31 %
Modrá
(B)
29 %

CMYK zložky farby (82, 0, 10, 177)

Azúrová (Cyan)
(C)
32.2 %
Purpurová (Magenta)
(M)
0 %
Žltá (Yellow)
(Y)
3.9 %
Čierna (Black)
(K)
69.4 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#cab1b4
inverzná farba
#ca4e4b inverzná červená zložka
#35b14b inverzná zelená zložka
#354eb4 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba hodvábna krepová hnedá pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe hodvábna krepová hnedá

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)