farba (Kimono storage (Omeshionando)) [#3d4c51]

Slovenský názov farbyneznámy
Anglický názov farbyKimono storage (Omeshionando)
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#3d4c51
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(61, 76, 81)
RGB (percentuálne)24%, 30%, 32%
CMYK kód farby63, 16, 0, 174
CMYK (percentuálne)25%, 6%, 0%, 68%,
HSL kód farby195°, 14.1%, 27.8%
HSV kód farby195°, 24.7%, 31.8%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: Kimono storage (Omeshionando). Ako vyzerá farba?

RGB kód farby je: #3d4c51 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 23.9% červenej, 29.8% zelenej a 31.8% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 24.7% azúrovej, 0% magenty, 0% žltej zložky a 68.2% čiernej zložky.

RGB zložky farby #3d4c51

Červená
(R)
24 %
Zelená
(G)
30 %
Modrá
(B)
32 %

CMYK zložky farby (63, 16, 0, 174)

Azúrová (Cyan)
(C)
24.7 %
Purpurová (Magenta)
(M)
6.3 %
Žltá (Yellow)
(Y)
0 %
Čierna (Black)
(K)
68.2 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#c2b3ae
inverzná farba
#c24c51 inverzná červená zložka
#3db351 inverzná zelená zložka
#3d4cae inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba Kimono storage (Omeshionando) pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe Kimono storage (Omeshionando)

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)