farba borovicové ihličie (Pine needle (Matsuba-iro)) [#454d32]

Slovenský názov farbyborovicové ihličie
Anglický názov farbyPine needle (Matsuba-iro)
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#454d32
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(69, 77, 50)
RGB (percentuálne)27%, 30%, 20%
CMYK kód farby26, 0, 89, 178
CMYK (percentuálne)10%, 0%, 35%, 70%,
HSL kód farby77.8°, 21.3%, 24.9%
HSV kód farby77.8°, 35.1%, 30.2%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: borovicové ihličie Pine needle (Matsuba-iro). Ako vyzerá borovicové ihličie farba?

RGB kód farby je: #454d32 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 27.1% červenej, 30.2% zelenej a 19.6% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 10.2% azúrovej, 0% magenty, 34.9% žltej zložky a 69.8% čiernej zložky.

RGB zložky farby #454d32

Červená
(R)
27 %
Zelená
(G)
30 %
Modrá
(B)
20 %

CMYK zložky farby (26, 0, 89, 178)

Azúrová (Cyan)
(C)
10.2 %
Purpurová (Magenta)
(M)
0 %
Žltá (Yellow)
(Y)
34.9 %
Čierna (Black)
(K)
69.8 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#bab2cd
inverzná farba
#ba4d32 inverzná červená zložka
#45b232 inverzná zelená zložka
#454dcd inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba borovicové ihličie pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe borovicové ihličie

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)