farba (Gray asparagus) [#465945]

Slovenský názov farbyneznámy
Anglický názov farbyGray asparagus
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#465945
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(70, 89, 69)
RGB (percentuálne)27%, 35%, 27%
CMYK kód farby54, 0, 57, 166
CMYK (percentuálne)21%, 0%, 22%, 65%,
HSL kód farby117°, 12.7%, 31%
HSV kód farby117°, 22.5%, 34.9%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: Gray asparagus. Ako vyzerá farba?

RGB kód farby je: #465945 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 27.5% červenej, 34.9% zelenej a 27.1% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 21.2% azúrovej, 0% magenty, 22.4% žltej zložky a 65.1% čiernej zložky.

RGB zložky farby #465945

Červená
(R)
27 %
Zelená
(G)
35 %
Modrá
(B)
27 %

CMYK zložky farby (54, 0, 57, 166)

Azúrová (Cyan)
(C)
21.2 %
Purpurová (Magenta)
(M)
0 %
Žltá (Yellow)
(Y)
22.4 %
Čierna (Black)
(K)
65.1 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#b9a6ba
inverzná farba
#b95945 inverzná červená zložka
#46a645 inverzná zelená zložka
#4659ba inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba Gray asparagus pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe Gray asparagus

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)