farba (Iwai brown (Iwaicha)) [#5e5545]

Slovenský názov farbyneznámy
Anglický názov farbyIwai brown (Iwaicha)
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#5e5545
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(94, 85, 69)
RGB (percentuálne)37%, 33%, 27%
CMYK kód farby0, 24, 68, 161
CMYK (percentuálne)0%, 9%, 27%, 63%,
HSL kód farby38.4°, 15.3%, 32%
HSV kód farby38.4°, 26.6%, 36.9%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: Iwai brown (Iwaicha). Ako vyzerá farba?

RGB kód farby je: #5e5545 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 36.9% červenej, 33.3% zelenej a 27.1% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 0% azúrovej, 0% magenty, 26.7% žltej zložky a 63.1% čiernej zložky.

RGB zložky farby #5e5545

Červená
(R)
37 %
Zelená
(G)
33 %
Modrá
(B)
27 %

CMYK zložky farby (0, 24, 68, 161)

Azúrová (Cyan)
(C)
0 %
Purpurová (Magenta)
(M)
9.4 %
Žltá (Yellow)
(Y)
26.7 %
Čierna (Black)
(K)
63.1 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#a1aaba
inverzná farba
#a15545 inverzná červená zložka
#5eaa45 inverzná zelená zložka
#5e55ba inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba Iwai brown (Iwaicha) pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe Iwai brown (Iwaicha)

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)