farba armádna zelená (Army green) [#4b5320]

Slovenský názov farbyarmádna zelená
Anglický názov farbyArmy green
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#4b5320
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(75, 83, 32)
RGB (percentuálne)29%, 33%, 13%
CMYK kód farby25, 0, 157, 172
CMYK (percentuálne)10%, 0%, 62%, 67%,
HSL kód farby69.4°, 44.3%, 22.5%
HSV kód farby69.4°, 61.4%, 32.5%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: armádna zelená Army green. Ako vyzerá armádna zelená farba?

RGB kód farby je: #4b5320 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 29.4% červenej, 32.5% zelenej a 12.5% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 9.8% azúrovej, 0% magenty, 61.6% žltej zložky a 67.5% čiernej zložky.

RGB zložky farby #4b5320

Červená
(R)
29 %
Zelená
(G)
33 %
Modrá
(B)
13 %

CMYK zložky farby (25, 0, 157, 172)

Azúrová (Cyan)
(C)
9.8 %
Purpurová (Magenta)
(M)
0 %
Žltá (Yellow)
(Y)
61.6 %
Čierna (Black)
(K)
67.5 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#b4acdf
inverzná farba
#b45320 inverzná červená zložka
#4bac20 inverzná zelená zložka
#4b53df inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba armádna zelená pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe armádna zelená

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)