farba (Blue Black Crayfish (Aoni)) [#52593b]

Slovenský názov farbyneznámy
Anglický názov farbyBlue Black Crayfish (Aoni)
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#52593b
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(82, 89, 59)
RGB (percentuálne)32%, 35%, 23%
CMYK kód farby20, 0, 86, 166
CMYK (percentuálne)8%, 0%, 34%, 65%,
HSL kód farby74°, 20.3%, 29%
HSV kód farby74°, 33.7%, 34.9%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: Blue Black Crayfish (Aoni). Ako vyzerá farba?

RGB kód farby je: #52593b v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 32.2% červenej, 34.9% zelenej a 23.1% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 7.8% azúrovej, 0% magenty, 33.7% žltej zložky a 65.1% čiernej zložky.

RGB zložky farby #52593b

Červená
(R)
32 %
Zelená
(G)
35 %
Modrá
(B)
23 %

CMYK zložky farby (20, 0, 86, 166)

Azúrová (Cyan)
(C)
7.8 %
Purpurová (Magenta)
(M)
0 %
Žltá (Yellow)
(Y)
33.7 %
Čierna (Black)
(K)
65.1 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#ada6c4
inverzná farba
#ad593b inverzná červená zložka
#52a63b inverzná zelená zložka
#5259c4 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba Blue Black Crayfish (Aoni) pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe Blue Black Crayfish (Aoni)

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)