farba (Contemplation in a tea garden (Rokōcha)) [#665343]

Slovenský názov farbyneznámy
Anglický názov farbyContemplation in a tea garden (Rokōcha)
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#665343
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(102, 83, 67)
RGB (percentuálne)40%, 33%, 26%
CMYK kód farby0, 48, 88, 153
CMYK (percentuálne)0%, 19%, 35%, 60%,
HSL kód farby27.4°, 20.7%, 33.1%
HSV kód farby27.4°, 34.3%, 40%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: Contemplation in a tea garden (Rokōcha). Ako vyzerá farba?

RGB kód farby je: #665343 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 40% červenej, 32.5% zelenej a 26.3% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 0% azúrovej, 0% magenty, 34.5% žltej zložky a 60% čiernej zložky.

RGB zložky farby #665343

Červená
(R)
40 %
Zelená
(G)
33 %
Modrá
(B)
26 %

CMYK zložky farby (0, 48, 88, 153)

Azúrová (Cyan)
(C)
0 %
Purpurová (Magenta)
(M)
18.8 %
Žltá (Yellow)
(Y)
34.5 %
Čierna (Black)
(K)
60 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#99acbc
inverzná farba
#995343 inverzná červená zložka
#66ac43 inverzná zelená zložka
#6653bc inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba Contemplation in a tea garden (Rokōcha) pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe Contemplation in a tea garden (Rokōcha)

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)