Vzdelávacie videá online - Matematika

vzdelávacie videá Matematika

nájdené vzdelávacie videá: 741   Popularita | Názov

vzdelavacie video

V tomto videu intuitívne ilustrujem pojem limity.

vzdelavacie video

Na ukážkach popíšem dôležité vety, ktoré budem neskôr používať pri riešení príkladov.

vzdelavacie video

Riešenie ďalších príkladov s limitami.

vzdelavacie video

Moivreova veta

vzdelavacie video

Zadanie množiny, vzťahy medzi množinami, operácie s množinami

vzdelavacie video

úvodné video k problematike výrokovej logiky

vzdelavacie video

výroková logika: počet všetkých možností

vzdelavacie video

Ako správne negovať disjunkciu.

vzdelavacie video

Ako správne negovať konjunkciu.

vzdelavacie video

Ako správne vytvoriť negáciu implikácie.

vzdelavacie video

Výroková logika: implikácia

vzdelavacie video

Definícia ekvivalencie ako konjunkcia implikácie a jej obrátená implikácia.

vzdelavacie video

Kvadratická rovnica s komplexnými koeficientami

vzdelavacie video

Binomická rovnica

vzdelavacie video

záporná čísla, delenie, delenie záporných čísiel  

vzdelavacie video

Negácia základných zložených výrokov

vzdelavacie video

Kvadratická rovnica s komplexným diskriminantom

vzdelavacie video

Riešenie binomickej rovnice

vzdelavacie video

počítanie, sčítanie, trojciferná čísla

vzdelavacie video

počítanie, odčítanie, dvojnásobné prenášanie

vzdelavacie video

počítanie, delenie

vzdelavacie video

počítanie, tabuľka násobkov

vzdelavacie video

počítanie, tabuľka násobkov

vzdelavacie video

počítanie, delenie, delenie so zvyškom

vzdelavacie video

počítanie, delenie, slovná úloha

vzdelavacie video

násobenie, násobky 10

vzdelavacie video

násobenie, dvojciferné čísla

vzdelavacie video

násobenie, dvojciferné čísla

vzdelavacie video

násobenie, trojciferné čísla

vzdelavacie video

násobenie, štvorciferné čísla