Historické udalosti: čo sa stalo v roku -27

Čo významné sa stalo v roku -27? Aké udalosti nastali v roku -27? Čo zažili a zažívali ľudia pred 2051 rokmi? V našej zbierke historických udalostí na časovej osi máme 3 udalostí, ktoré sa stali v roku -27

Prehľad dejín roku -27

27 pred n.l. Rímske cisárstvo (Principát) - založenie

Míľniky Európa

27 pred n.l. Koniec rímskej republiky - počiatok cisárstva

republika trvala od roku 510 p.n.l.
svet

27 pred n.l. Začiatok rímskeho cisárstva - Augustov principát

do roku 14
svet

Dejepisné hry

V tejto časti nájdete odkazy na historické kvízy a dejepisné hry, ktorými si môžete zábavnou formou overiť znalosti z histórie a dejepisu.

Dejepisné kvízy a testy

Kvízové otázky a vedomostné kvízy a testy z dejepisu: