Historické udalosti: čo sa stalo v roku -65000000

Čo významné sa stalo v roku -65000000? Aké udalosti nastali v roku -65000000? Čo zažili a zažívali ľudia pred 65002024 rokmi? V našej zbierke historických udalostí na časovej osi máme 1 udalostí, ktoré sa stali v roku -65000000

Prehľad dejín roku -65000000

pribl. 65 000 000 pred n.l. Vyhynutie dinosaurov

Míľniky svet

Dejepisné hry

V tejto časti nájdete odkazy na historické kvízy a dejepisné hry, ktorými si môžete zábavnou formou overiť znalosti z histórie a dejepisu.

Dejepisné kvízy a testy

Kvízové otázky a vedomostné kvízy a testy z dejepisu: