Historické udalosti: čo sa stalo v roku 1

Čo významné sa stalo v roku 1? Aké udalosti nastali v roku 1? Čo zažili a zažívali ľudia pred 2023 rokmi? V našej zbierke historických udalostí na časovej osi máme 1 udalostí, ktoré sa stali v roku 1

Prehľad dejín roku 1

1 Rozšírenie kresťanstva

Míľniky Európa

Dejepisné hry

V tejto časti nájdete odkazy na historické kvízy a dejepisné hry, ktorými si môžete zábavnou formou overiť znalosti z histórie a dejepisu.

Dejepisné kvízy a testy

Kvízové otázky a vedomostné kvízy a testy z dejepisu: