Historické udalosti: čo sa stalo v roku 1000

Čo významné sa stalo v roku 1000? Aké udalosti nastali v roku 1000? Čo zažili a zažívali ľudia pred 1024 rokmi? V našej zbierke historických udalostí na časovej osi máme 4 udalostí, ktoré sa stali v roku 1000

Prehľad dejín roku 1000

1000 románske obdobie - začiatok

Románske obdobie datujeme od roku 1000 do prvej polovice 13. storočia
Obdobia Európa

1000 knieža Štefan sa stal prvým uhorským kráľom

Osobnosti Slovensko

1000 Christianizácia Uhorska

Európa / stredná Európa

1000 Založenie arcibiskupstva v Hnezdne

cirkevná nezávislosť Poľska od Nemecka
Míľniky Európa / stredná Európa

Dejepisné hry

V tejto časti nájdete odkazy na historické kvízy a dejepisné hry, ktorými si môžete zábavnou formou overiť znalosti z histórie a dejepisu.

Dejepisné kvízy a testy

Kvízové otázky a vedomostné kvízy a testy z dejepisu: