Historické udalosti: čo sa stalo v roku 1090

Čo významné sa stalo v roku 1090? Aké udalosti nastali v roku 1090? Čo zažili a zažívali ľudia pred 934 rokmi? V našej zbierke historických udalostí na časovej osi máme 3 udalostí, ktoré sa stali v roku 1090

Prehľad dejín roku 1090

1090 Kompas

Objavy svet

1090 Vyhnanie Saracénov z Talianska

Míľniky Európa / Taliansko

Dejepisné hry

V tejto časti nájdete odkazy na historické kvízy a dejepisné hry, ktorými si môžete zábavnou formou overiť znalosti z histórie a dejepisu.

Dejepisné kvízy a testy

Kvízové otázky a vedomostné kvízy a testy z dejepisu: