Historické udalosti: čo sa stalo v roku 1231

Čo významné sa stalo v roku 1231? Aké udalosti nastali v roku 1231? Čo zažili a zažívali ľudia pred 793 rokmi? V našej zbierke historických udalostí na časovej osi máme 2 udalostí, ktoré sa stali v roku 1231

Prehľad dejín roku 1231

1231 Pápežská inkvizícia (začiatok)

Míľniky Európa

1231 Statum in favorem principum

existencia svetských rímskych kniežat s autonómiou v rámci nemeckej ríše
Politika Európa / Nemecká ríša

Dejepisné hry

V tejto časti nájdete odkazy na historické kvízy a dejepisné hry, ktorými si môžete zábavnou formou overiť znalosti z histórie a dejepisu.

Dejepisné kvízy a testy

Kvízové otázky a vedomostné kvízy a testy z dejepisu: