Historické udalosti: čo sa stalo v roku 1258

Čo významné sa stalo v roku 1258? Aké udalosti nastali v roku 1258? Čo zažili a zažívali ľudia pred 766 rokmi? V našej zbierke historických udalostí na časovej osi máme 3 udalostí, ktoré sa stali v roku 1258

Prehľad dejín roku 1258

1258 Mongoli dobyli Bagdad

Bitky a vojny Ázia / Blízky Východ

1258 Koniec chalifátu po dobytí Bagdadu Mongolmi

Míľniky svet

1258 Dobytie Bagdadu Mongolmi

Bitky a vojny Ázia / Blízky Východ

Dejepisné hry

V tejto časti nájdete odkazy na historické kvízy a dejepisné hry, ktorými si môžete zábavnou formou overiť znalosti z histórie a dejepisu.

Dejepisné kvízy a testy

Kvízové otázky a vedomostné kvízy a testy z dejepisu: