Historické udalosti: čo sa stalo v roku 1517

Čo významné sa stalo v roku 1517? Aké udalosti nastali v roku 1517? Čo zažili a zažívali ľudia pred 507 rokmi? V našej zbierke historických udalostí na časovej osi máme 3 udalostí, ktoré sa stali v roku 1517

Prehľad dejín roku 1517

1517 95 téz Martina Luthera na dverách kostola vo Wittenbergu

Európa / Nemecko

1517 Dobytie Egypta Osmanmi

Bitky a vojny Afrika / Egypt

1517 Začiatok reformácie

začala teológom Martinom Lutherom a jeho 95 tézami, ktoré 31. októbra 1517 osobne pribil na dvere chrámu vo Wittenbergu
Míľniky Európa / Nemecká ríša

Dejepisné hry

V tejto časti nájdete odkazy na historické kvízy a dejepisné hry, ktorými si môžete zábavnou formou overiť znalosti z histórie a dejepisu.

Dejepisné kvízy a testy

Kvízové otázky a vedomostné kvízy a testy z dejepisu: