Historické udalosti: čo sa stalo v roku 1519

Čo významné sa stalo v roku 1519? Aké udalosti nastali v roku 1519? Čo zažili a zažívali ľudia pred 505 rokmi? V našej zbierke historických udalostí na časovej osi máme 3 udalostí, ktoré sa stali v roku 1519

Prehľad dejín roku 1519

1519 Španieli dobývajú ríšu Aztékov

Míľniky Amerika / Mexiko

1519 Španielsky kráľ Karol I. Habsburský sa stáva cisárom nemeckej ríše ako Karol V.

Osobnosti Európa

1519 Personálna únia Španielsko - rímskonemecká ríša za Karla I. (V.) Habsburského

Existovala do roku 1555
Európa

Dejepisné hry

V tejto časti nájdete odkazy na historické kvízy a dejepisné hry, ktorými si môžete zábavnou formou overiť znalosti z histórie a dejepisu.

Dejepisné kvízy a testy

Kvízové otázky a vedomostné kvízy a testy z dejepisu: