Historické udalosti: čo sa stalo v roku 1563

Čo významné sa stalo v roku 1563? Aké udalosti nastali v roku 1563? Čo zažili a zažívali ľudia pred 461 rokmi? V našej zbierke historických udalostí na časovej osi máme 2 udalostí, ktoré sa stali v roku 1563

Prehľad dejín roku 1563

1563 Bratislava sa stala korunovačným mestom

Míľniky Slovensko

1563 Koniec tridentského koncilu

Konal sa od roku 1545
Politika Európa

Dejepisné hry

V tejto časti nájdete odkazy na historické kvízy a dejepisné hry, ktorými si môžete zábavnou formou overiť znalosti z histórie a dejepisu.

Dejepisné kvízy a testy

Kvízové otázky a vedomostné kvízy a testy z dejepisu: