Historické udalosti: čo sa stalo v roku 1787

Čo významné sa stalo v roku 1787? Aké udalosti nastali v roku 1787? Čo zažili a zažívali ľudia pred 237 rokmi? V našej zbierke historických udalostí na časovej osi máme 4 udalostí, ktoré sa stali v roku 1787

Prehľad dejín roku 1787

1787 kodifikácia prvej spisovnej slovenčiny (bernolákovčina)

Míľniky Slovensko

1787 Založenie Sierry Leone ako kolónie nového typu

Afrika

1787 Slovenský jazyk - bernolákovčina

ustanovenie bernolákovčiny ako celonárodného spisovného jazyka na základe kultúrnej západoslovenčiny
Míľniky Slovensko

28. 09. 1787 Kongres schválil Ústavu USA

Politika Amerika / USA

Dejepisné hry

V tejto časti nájdete odkazy na historické kvízy a dejepisné hry, ktorými si môžete zábavnou formou overiť znalosti z histórie a dejepisu.

Dejepisné kvízy a testy

Kvízové otázky a vedomostné kvízy a testy z dejepisu: