Historické udalosti: čo sa stalo v roku 1793

Čo významné sa stalo v roku 1793? Aké udalosti nastali v roku 1793? Čo zažili a zažívali ľudia pred 231 rokmi? V našej zbierke historických udalostí na časovej osi máme 20 udalostí, ktoré sa stali v roku 1793

Prehľad dejín roku 1793

1793 prvý turistický výstup na vrchol Lomnického štítu

Míľniky Slovensko

21. 01. 1793 Poprava Ľudovíta XVI.

Osobnosti Európa

23. 01. 1793 Druhé delenie Poľska

Politika Európa / Poľsko

01. 02. 1793 Konvent vyhlásil vojnu Anglicku

Bitky a vojny Európa / Francúzsko

00. 03. 1793 Vojna revolučného Francúzska proti Španielsku

Bitky a vojny Európa / Francúzsko

00. 03. 1793 Povstanie sliezskych tkáčov inšpirované Francúzskou revolúciou

Bitky a vojny Európa

17. 03. 1793 V Mainzi sa zišiel rýnsky konvent

Politika Európa / Nemecká ríša

18. 03. 1793 Vyhlásenie nezávislosti územia na ľavom brehu Rýna rýnskym konventom

Európa / Nemecká ríša

21. 03. 1793 Pripojenie územia na ľavom brehu Rýna k Francúzsku

Európa

00. 04. 1793 Povstanie sliezskych tkáčov potlačené pruským vojskom

Bitky a vojny Európa

06. 04. 1793 Ustavenie Výboru pre verejné blaho ako 9-členného výkonného výboru Konventu

Politika Európa / Francúzsko

31. 05. 1793 Povstanie parížskeho ľudu proti girondistom

Bitky a vojny Európa / Francúzsko

02. 06. 1793 Po povstaní proti girondistom sa do čela republiky dostali jakobíni

Politika Európa / Francúzsko

24. 06. 1793 Konvent prijal novú jakobínsku ústavu

Politika Európa / Francúzsko

17. 07. 1793 Jakobínsky dekrét o zrušení všetkých feudálnych práv a povinností bez výkupu

Politika Európa / Francúzsko

23. 07. 1793 Koniec komúny v Mainzi

mesto obsadené pruským vojskom
Bitky a vojny Európa / Francúzsko

29. 07. 1793 Ján Kollár - narodenie

Osobnosti Slovensko

23. 08. 1793 Levée en masse

Všeobecná branná povinnosť vyhlásená Konventom
Politika Európa / Francúzsko

16. 10. 1793 Mária Antoinetta - poprava

manželka Ľudovíta XVI.
Osobnosti Európa / Francúzsko

19. 12. 1793 Porážka kontrarevolúcie podporovanej Anglickom v Toulone

Po prvý krát sa tu vyznamenal Napoleon Bonaparte
Bitky a vojny Európa / Francúzsko

Dejepisné hry

V tejto časti nájdete odkazy na historické kvízy a dejepisné hry, ktorými si môžete zábavnou formou overiť znalosti z histórie a dejepisu.

Dejepisné kvízy a testy

Kvízové otázky a vedomostné kvízy a testy z dejepisu: