Historické udalosti: čo sa stalo v roku 1799

Čo významné sa stalo v roku 1799? Aké udalosti nastali v roku 1799? Čo zažili a zažívali ľudia pred 225 rokmi? V našej zbierke historických udalostí na časovej osi máme 4 udalostí, ktoré sa stali v roku 1799

Prehľad dejín roku 1799

1799 Metrická sústava

Objavy svet

koniec 18. st. barok - koniec

Barok je historické obdobie, ktoré v Európe prevládalo počas 17. a 18. storočia..
Obdobia Európa

koniec 18. st. rokoko - koniec

Rokoko je obdobie, ktoré sa označuje ako ako neskoré obdobie baroka (resp. pokračovanie baroka) v 18. storočí.
Obdobia Európa

10. 11. 1799 Napoleonov nástup k moci

Osobnosti Európa / Francúzsko

Dejepisné hry

V tejto časti nájdete odkazy na historické kvízy a dejepisné hry, ktorými si môžete zábavnou formou overiť znalosti z histórie a dejepisu.

Dejepisné kvízy a testy

Kvízové otázky a vedomostné kvízy a testy z dejepisu: