Historické udalosti: čo sa stalo v roku 1804

Čo významné sa stalo v roku 1804? Aké udalosti nastali v roku 1804? Čo zažili a zažívali ľudia pred 220 rokmi? V našej zbierke historických udalostí na časovej osi máme 6 udalostí, ktoré sa stali v roku 1804

Prehľad dejín roku 1804

1804 Lokomotíva

Objavy svet

1804 Korunovácia Napoleona cisárom

Osobnosti Európa

1804 vyhlásenie cisárstva vo Francúzsku

Politika Európa

1804 svetová populácia dosiahla 1 miliardu obyvateľov

Populácia svet

1804 Rakúske cisárstvo - vznik

svet

1804 Habsburská monarchia - zánik

svet

Dejepisné hry

V tejto časti nájdete odkazy na historické kvízy a dejepisné hry, ktorými si môžete zábavnou formou overiť znalosti z histórie a dejepisu.

Dejepisné kvízy a testy

Kvízové otázky a vedomostné kvízy a testy z dejepisu: