Historické udalosti: čo sa stalo v roku 1813

Čo významné sa stalo v roku 1813? Aké udalosti nastali v roku 1813? Čo zažili a zažívali ľudia pred 211 rokmi? V našej zbierke historických udalostí na časovej osi máme 2 udalostí, ktoré sa stali v roku 1813

Prehľad dejín roku 1813

1813 bitka národov pri Lipsku

Bitka národov alebo bitka pri Lipsku sa odohrala medzi armádami protifrancúzskej koalície (Rusko, Prusko, Rakúsko, Švédsko), ktoré porazili armády Napoleona.
Bitky a vojny Európa

15. 01. 1813 Anton Bernolák - úmrtie

Osobnosti Slovensko

Dejepisné hry

V tejto časti nájdete odkazy na historické kvízy a dejepisné hry, ktorými si môžete zábavnou formou overiť znalosti z histórie a dejepisu.

Dejepisné kvízy a testy

Kvízové otázky a vedomostné kvízy a testy z dejepisu: