Historické udalosti: čo sa stalo v roku 1814

Čo významné sa stalo v roku 1814? Aké udalosti nastali v roku 1814? Čo zažili a zažívali ľudia pred 210 rokmi? V našej zbierke historických udalostí na časovej osi máme 2 udalostí, ktoré sa stali v roku 1814

Prehľad dejín roku 1814

13. 08. 1814 Podpísaná Anglicko-holandská zmluva

Politika Európa

14. 09. 1814 začal sa Viedenský kongres o usporiadaní Európy

Politika Európa

Dejepisné hry

V tejto časti nájdete odkazy na historické kvízy a dejepisné hry, ktorými si môžete zábavnou formou overiť znalosti z histórie a dejepisu.

Dejepisné kvízy a testy

Kvízové otázky a vedomostné kvízy a testy z dejepisu: