Historické udalosti: čo sa stalo v roku 1861

Čo významné sa stalo v roku 1861? Aké udalosti nastali v roku 1861? Čo zažili a zažívali ľudia pred 163 rokmi? V našej zbierke historických udalostí na časovej osi máme 7 udalostí, ktoré sa stali v roku 1861

Prehľad dejín roku 1861

1861 Občianska vojna v USA: Sever proti Juhu (začiatok)

Bitky a vojny Amerika

1861 Abraham Lincoln (16. prezident USA)

Osobnosti Amerika

1861 v Rusku bolo zrušené nevoľníctvo

Míľniky Európa / Rusko

1861 bola otvorená prvá burza v Prahe

Míľniky Európa

12. 04. 1861 americká občianska vojna medzi severom a juhom (začiatok)

Bitky a vojny svet / USA

06. 06. 1861 Memorandum národa slovenského

Na národnom zhromaždení v Turčianskom Svätom Martine bolo prijaté Memorandum národa slovenského, ktoré požadovalo zabezpečenie národnej rovnoprávnosti, slobody a autonómie pre slovenský národ (6 a 7. jún 1861).
Politika Slovensko

26. 06. 1861 Pavol Jozef Šafárik - úmrtie

Osobnosti Slovensko

Dejepisné hry

V tejto časti nájdete odkazy na historické kvízy a dejepisné hry, ktorými si môžete zábavnou formou overiť znalosti z histórie a dejepisu.

Dejepisné kvízy a testy

Kvízové otázky a vedomostné kvízy a testy z dejepisu: